Gratis-advokat.no er en webside som handler om de ulike veiene til å få gratis advokatbistand. Det finnes langt flere måter å få gratis juridisk rådgivning enn folk flest tror. Gratis-Advokat.no har funnet dem alle, og de presenteres i hver sin artikkel. Noen av rettshjelpstilbudene er lokale, slik som jussbuss (gratis juridisk rådgivning fra jusstudente i Oslo), mens noen innbebærer gratis advokatbistand innefor visse rettsområder, som bistandsadvokatordningen (juridisk bistand i forbindelse med straffesaken og erstatningskravet for de som er utsatt for grov vold, voldtekt og andre sedelighetsforbrytelser).

Fri rettshjelp og rettshjelpsdekningen i innboforsikringen er to ordninger som er ytet ekstra oppmerksomhet, da de gir gratis advokathjelp innenfor en lang rekke rettsområder (dog egenandel). Dette er de mest praktiske ordningene. Advokater er pålagt å finne ut om klienten vil ha krav på fri rettshjelp, og alle advokater vil prøve å skyve ansvaret for advoaktsalæret over på forsikringsselskapet ditt dersom dette er mulig.

Ved personskadesaker vil advokatutgifter være en del av erstatningen som forsikringsselskapet plikter å dekke. Les mer om erstatning på personskadeportalen.no.

Det er heller ikke alltid en har behov for advokat. Mange vet ikke at offentlige institusjoner har veiledningsplikt overfor borgerne. Dersom en f.eks har et generelt spørsmål om visum, kan en ringe utlendingsdirektoratets opplysningstelefon, som naturlig nok er bevandret innenfor visumspørsmål. Slikt er gratis om en ser bort fra evt. tellerskritt.

Alle de mer eller mindre gratis advokat- og rettshjelpstiltakene er utfyllende behandlet og du finner dem ved å navigere i menyen til høyre.