Gratis advokathjelp i Alta: Alta er en kommune i det vestlige Finnmark og er Finnmarks største by (bystatus siden 1999) med omlag 11.800 innbyggere (2002).

Det bor over 17.000 i hele kommunen. Byen består opprinnelig av de tre gårdene Bossekop med samisk tilknytning, Altagård med sete for amtmannen i Finnmark 1738-1814 og Elvebakken som har finsk eller kvensk tilknytning.

Alta er berømt for helleristningene som ble oppdaget i 1973 og står på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Fri rettshjelp i Alta

Det er en rekke advokatfirmaer i Alta, og flere påtar seg sakstyper som faller innunder ordningen med fri rettshjelp.

Advokatfirmaet Leiros & Olsen AS har en filial i Alta og det fremgår av deres nettsider at de spesialiserer seg på personskadeerstatning, herunder advokathjelp til trafikkskadde og til de som vil ha erstatning etter yrkesskade. De tilbyr også advokatbistand i pasientskadesaker. I saker om personskade kan det være aktuelt med fri rettshjelp, eller at forsikringsselskapet dekker «rimelige og nødvendige» advokatutgifter under utredning av saken.

Advokat Roy Berntsen tilbyr bistand innenfor en rekke rettsområder, herunder barnevern og familierett, samt strafferett.

Dette er sakstyper som faller innunder reglene om fri rettshjelp. Det kan følgelig være mulig å få gratis eller delvis gratis advokatbistand dersom man oppfyller de øvrige vilkårene.

Du finner nettstedene til de ovennevnte advokatfirmaene i Google.

Dersom du har spørsmål om din sak faller innunder rettshjelpsordningene kan du kontakte advokat ved å benytte skjemaet.