Ble tilkjent prisavslag etter kjøp av eiendom med hybel som ikke kunne leies ut lovlig

I en dom fra Borgarting lagmannsrett, LB-2019-104171, ble kjøperne av en enebolig tilkjent prisavslag som følge av at loftsetasjen ikke kunne leies ut lovlig. Kjøperne hadde kjøpt eneboligen i god tro om at opplysningene i salgsprospektet og takstrapporten var korrekte. Her stod det at loftsetasjen i boligen lovlig kunne leies ut. Dette var også fremhevet … Fortsett å lese Ble tilkjent prisavslag etter kjøp av eiendom med hybel som ikke kunne leies ut lovlig