Ble tilkjent prisavslag for mangelfull lydisolasjon

Rt. 2003 s. 1312 gjaldt krav om prisavslag ved kjøp av nyoppført bolig med hybelleilighet. Kjøperne klaget på manglende lydtetthet mellom hybelleiligheten og resten av boligen. De gjorde gjeldende at kravene i byggeforskrift om luftlydisolasjon og trinnlydnivå mellom rom i forskjellige boenheter i flerfamiliehus ikke var tilfredsstilt. Tenk-Bygg, som var utbygger og byggherre i den … Fortsett å lese Ble tilkjent prisavslag for mangelfull lydisolasjon