Advokathjelp: Bryne er en by i Time kommune i Rogaland fylke. I tillegg ligger deler av byen i Klepp kommune. Bryne ligger omkring 25 minutter med tog syd for Stavanger og har 8 006 innbyggere. Brynes areal er 4,79 km2. Bryne fikk bystatus 1. januar 2001.

Bryne har på tross av sin størrelse hatt et fotballag i eliteserien, Bryne FK.

1. oktober 2004 ble Fritz Røed-parken åpnet, denne har flere skulpturer av den kjente kunstneren Fritz Røed, som er fra kommunen, blant annet Liten søndagsprinsesse. Parken ligger til høyre på bildet nedenfor. I enden av parken ligger Bryne Mølle.

Fri rettshjelp i Bryne

Det er bare et par advokatfirmaer som har kontor på Bryne. I alle fall ett av disse påtar seg oppdrag som omfattes av fri rettshjelp eller påtar seg oppdrag der tvist dekkes gjennom forsikringsordning (rettshjelpsdekning i forsikring ved mangler etter kjøp av hytte, bil, båt osv.).

Projure Advokatfirma har kontor i Stavanger og på Bryne. Det fremgår av deres nettside at de påtar seg oppdrag innenfor en rekke rettsområder, herunder eiendomsrett, familierett og personskadeerstatning.

I saker om personskade vil advokatens arbeid bli dekket (innenfor rimelighetens grenser) av det ansvarlige forsikringsselskapet. Dette gjelder f.eks i saker der man trenger advokat etter en yrkesskade eller ved forhandling om erstatning etter en trafikkskade.

Psykisk skade er likestilt med fysisk. Les mer om erstatning etter psykiske skader.