Gratis advokat i Drammen: Drammen er en by og en kommune i Buskerud. Den grenser i nordøst mot Lier, i sørøst mot Svelvik, i syd mot Sande og i vest mot Nedre Eiker.

Den bymessige bebyggelsen strekker seg inn i Lier, Røyken og Nedre Eiker. Tilsammen et folketall på 89 976 innb. hvorav 54 609 innenfor Drammen kommune.

Helleristninger på Åskollen og Skogerveien er 6000-7000 år gamle, og er de første tegn på menneskelig aktivitet i området. Den største helleristningen på Åskollen viser en elg.

Fri rettshjelp i Drammen

I Drammen er det mange advokatfirma som tilbyr gratis eller delvis gratis advokatbistand gjennom ordningen med fri rettshjelp eller ved å påta seg saker hvor rettshjelpsdekningen i forsikring betaler det meste av advokatkostnadene.

Et av disse er Advokatene i Børsgården DA, som har kontor i Drammen og som skriver på sin nettside at de arbeider med fri rettshjelp innenfor en rekke sakstyper. Dette gjør at du kan få gratis advokatbistand i saker om pasientskade, barnefordeling, trafikkskader og yrkesskader. De påtar seg også oppdrag som bistandsadvokat.

Dersom du har spørsmål om din sak faller innenfor rettshjelpsordninger slik at du kan få gratis eller delvis gratis advokatbistand, så kontakt en advokat ved å benytte skjemaet. Det er kostnadsfritt og uforpliktende å be om en slik tilbakemelding.