Gratis advokathjelp i Drøbak: Drøbak er et tettsted på østsiden av Oslofjorden. Det er administrasjonssenter i Frogn kommune i Akershus, og har ca. 12.000 innbyggere. Drøbak er fremfor alt kjent for turismen.

Byen har mange pittoreske, gamle hus. De mange kunstgallerier, småbutikker og utstillinger trekker mange mennesker til byen sommerstid. Byen har også julenissens postkontor. I gamle dager fungerte Drøbak som vinterhavn for Oslo; når det var strenge vintre kunne fjorden fryse igjen fra Oslo til Drøbak.

En viktig hendelse i Drøbaks historie var senkingen av den tyske krysseren Blücher under det tyske overraskingsanfallet på Norge, morgenen den 9. april 1940.

Fri rettshjelp i Drøbak

FRAM Advokatfirma arbeider med en rekke rettsområder og sakstyper som faller innunder kategoriene i rettshjelploven og andre lover slik at en kan få gratis advokathjelp gjennom ordningen med fri rettshjelp. Herunder som bistandsadvokat i straffesaker, utkastelse fra bolig og innen barnefordeling.

Advokatfirmaet Austin, Lyngmyr og Co arbeider bl.a. med personskade, hvor advokatbistanden ofte kan bli helt eller delvis gratis som følge av at det ansvarlige forsikringsselskapet dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter, og personskade er dessuten er av sakstypene innunder fri rettshjelp. Advokatbyrået arbeider og mye innenfor bolig og eiendom, hvor rettshjelpsdekningen kan dekke store deler av advokatkostnadene.

Kontakt et av advokatfirmaene ovenfor for å høre om din sak dekkes av fri rettshjelp eller en annen ordning, eller benytt kontaktskjemaet. Det påløper ingen kostnader før dette er uttrykkelig avtalt.