Svært mange havner i tvister vedrørende eiendom- og bolig. Dette kan være tvist med håndverker, reklamasjon ved kjøpt av brukt bolig, reklamasjon ved kjøp av ny bolig, tvister med naboer eller tvister vedrørende leie av bolig. Vi har samlet noen typetilfelle av vanlige saker. I alle disse sakene kan du få dekket mesteparten av advokatutgiftene gjennom rettshjelpsdekningen i innboforsikringen eller gjennom boligkjøperforsikring.

Gratis advokathjelp ved arealsvikt ved boligkjøp

Gratis advokathjelp ved fuktskade i bolig

Ble tilkjent prisavslag for mangelfull lydisolasjon

Gratis advokathjelp ved klage på håndverkertjenester

Gratis advokathjelp ved reklamasjon på ny bolig