Gratis advokathjelp i Elverum: Elverum kommune ligger i Hedmark. Den grenser i nord mot Åmot, i nordøst mot Trysil, i sørøst mot Våler og i vest mot Løten. Elverum kommune har (per 1. januar 2004) 18 805 innbyggere.

Elverum er først og fremst kjent for sine enorme skogsarealer. Rundt omkring i kommunen kan man jakte, sette opp telt ved Glommas bredder, ta gjerne med fiskestang.

Fri rettshjelp i Elverum

Det er noen få advokatfirmer i Elverum, herunder Advokatfirmaet Rustad. Det fremgår av deres internettside at de arbeider bl.a. med følgende rettsområder:

?Arbeidsrett
?Arv og skifte
?Barnevern/barnerett
?Boligrett
?Erstatningsrett
?Eiendomsoverdragelser
?Eiendomstvister
?Konkurs- og insolvensrett
?Kjøpsrett
?Odelsrett
?Plan- og bygningsrett
?Separasjon/skilsmisse
?Strafferett
?Selskapsrett
?Trygderett
?Tvangsfullbyrdelse

Det fremgår og at de påtar seg oppdrag med fri rettshjelp, og det skal følgelig være mulig å få gratis eller delvis gratis advokatbistand for eksempel i saker om oppsigelse av jobb, husleiesaker, barnevernssaker eller i erstatningssaker etter trafikkulykker, yrkesskader, saker om pasientskade mv. De påtar seg også saker om straff, formodentlig da bl.a. som bistandsadvokat etter familievold, voldtekt eller andre overgrep.