Advokatbistand: Farsund er en kommune i Vest-Agder og grenser til kommunene Lyngdal (nord og øst) og Kvinesdal (øst). Farsund ble i 1965 slått sammen med de tidligere kommunene Lista, Herad og Spind.

I dag framstår Farsund som en relativt rolig og beskjeden by, men slik har det ikke alltid vært. Mot slutten av 1700-tallet vokste Farsund fram som en handels- og sjøfartsby som var godt kjent ute i resten av verden. Mye av æren for Farunds fremgang på den tiden var Jochum Brinch Lund, og han regnes da også som Farsunds grunnlegger.

Fri rettshjelp i Farsund

Det er noen få advokatfirma som ligger i Farsund, og som tilbyr å påta seg oppdrag innenfor sakstypene hvor en kan få fri rettshjelp eller delvis gratis advokatbistand gjennom andre ordninger som for eksempel gjennom rettshjelpsdekning i forsikring.

Advokat Abrahamsen holder til i Farsund og arbeider innenfor en rekke rettsområder, herunder:

  • skilsmisse/ seperasjon
  • naborett
  • arveoppgjør
  • jordskifte/ odel
  • erstatning
  • straffesaker
  • konkurs
  • samboerforhold
  • kontrakter mv.

 

Det står videre på nettsiden at han påtar seg oppdrag som faller innunder lov om fri rettshjelp, samt at han påtar seg oppdrag hvor det kan være rettshjelpsdekning.

I saker om straff, for eksempel ved anmeldelse av voldtekt, vil fornærmede ha krav på gratis bistandsadvokat betalt av det offentlige. Det samme gjelder ved anmeldelse av familievold.

I saker om erstatning, herunder erstatning etter trafikkskader, vil ansvarlig forsikringsselskap dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter fortløpende under utredningen av saken.