Advokathjelp i Flekkefjord: Flekkefjord er en kommune og by i Vest-Agder. Kommunen grenser til Sokndal og Lund i Rogaland fylke i vest, til Sirdal i nord og til Kvinesdal og Farsund i øst.

Flekkefjord er den vestligste av bykommunene langs Sørlandskysten. Kommunesenteret ligger nært E39, omtrent midtveis mellom Kristiansand og Stavanger. I tillegg til bysenteret omfatter Flekkefjord kommune også tettstedene Sira, Gyland, Rasvåg og Kirkehavn.

Fri rettshjelp i Flekkefjord

Det er noen få advokatbyråer i Flekkefjord, og minst ett av disse tilbyr bistand innenfor fri rettshjelp, slik at advokathjelpen blir gratis eller delvis gratis.

Lister-Advokatene AS holder til i Flekkefjord, og ser ut til å være en alminnelig advokatpraksis som påtar seg oppdrag innenfor de fleste sentrale rettsområder, som for eksempel arverett, arbeidsrett, avtalerett, erstatning etter personskade, oppdrag som bistandsadvokat, eiendomsrett, husleierett og trygderett.

Flere av rettsområdene ovenfor er sakstyper som kan gi krav på fri rettshjelp dersom de øvrige vilkår er oppfylte. Dette gjelder bl.a. advokatbistand i klagesaker til NAV, advokathjelp ved oppsigelse, erstatning etter personskade mv.

Fornærmede i straffesaker vil ofte ha krav på bistandsadvokat, for eksempel i saker om overgrep.