Hjemmelen for utmåling av erstatning etter personskade er skadeserstatningsloven § 3-1. En av merutgiftene som skal erstattes etter denne er bl.a. skadelidtes utgifter til advokat. Så om en er skadet i trafikkulykke eller i arbeidsulykke skal forsikringsselskapet dekke utgiftene til advokat. Altså gratis advokat for yrkesskadde eller trafikkskadde. Dekning av advokatutgifter forutsetter riktignok at forsikringsselskapet faktisk er ansvarlige. Ved tvist om ansvar kan advokatutgiftene imidlertid være dekket av rettshjelpsdekning eller fri rettshjelp. Se mer om dette hos personskadeportalens artikkel om advokat og erstatning etter personskade.