I diverse yrker medfølger en viss risiko for å bli utsatt for vold fra brukere, pasienter, kunder eller andre. En slik voldhendelse kan gi grunnlag for erstatning for økonomiske tap, menerstatning og oppreising.

Dette følger hovedsaklig av reglene for yrkesskadeerstatning, med unntaket av oppreisning som er hjemlet i straffeloven. Du kan lese mer om reglene for […]