I saker om fast eiendom vil man ofte ha krav på gratis advokathjelp gjennom rettshjelpsdekningen i innboforsikringen. Om man har hytte, så har også denne forsikringen en rettshjelpsdekning som gir gratis advokatbistand for eksempel om man ønsker å heve hyttekjøpet.

Det kan oppstå mange ulike tvister i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom. Det er tale om store verdier. Eksempler er skjulte feil og mangler ved eiendommen.