Etter et samlivsbrudd der man og har felles barn, oppstår ofte spørsmålet om hvor barna skal bo, og hvor mye samvær den andre skal ha. Etter lov om fri rettshjelp kan en ha krav på gratis advokat i barnefordelingssaker.