Gratis advokathjelp ved reklamasjon på ny bolig

Heve kjøp av ny bolig på grunn av mangel? Ved kjøp av nyoppført bolig, eller avtale om oppføring av bolig, kan forbrukeren heve avtalen dersom mangelen innebærer et «vesentleg» kontraktsbrudd, jf. bustadsoppføringslova (buofl.) § 34 (1) 1. pkt. Forbrukeren kan også heve avtalen før overtakelsestidspunktet dersom det er klart at ytelsen «kjem til å få» … Fortsett å lese Gratis advokathjelp ved reklamasjon på ny bolig