Gratis advokathjelp: Hamar er en kommune i Hedmark. Hamar er den største byen i innenlandsdistriktet og er fylkesadministrasjonssete for Hedmark. Fotballaget Hamarkameratene kommer fra Hamar.

Ordfører Einar Busterud representerer By- og Bygdelista. BBL har flertall i kommunestyret sammen med Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og én uavhengig.

De største politiske sakene det siste året har vært utbygging av strandsonen langs Mjøsa, og bygging av storskole.

Fri rettshjelp på Hamar

Det ligger en rekke advokatfirma på Hamar, og mange av disse påtar seg oppdrag som faller innenfor sakstypene som kan gi fri rettshjelp, slik at det kan være mulig å få gratis eller delvis gratis advokatbistand av en lokal advokat på Hamar.

Advokatene i Vølund bistår innen en rekke rettsområder:
•Arbeidsrett
•Arv og skifte
•Familierett
•Barnevern/barnerett
•Erstatningsrett
•Fast eiendoms rettsforhold
•Strafferett
•Bistandsadvokat
•Skatte- og avgifts rett
•Selskapsrett
•Generasjonsskifter
•Generell forretningsjus
•Konkurs- og insolvensrett
•Megling og konfliktløsning

Det fremgår også fra deres nettside at de påtar seg oppdrag til fri rettshjelp. Dette er rettsområder hvor det kan være aktuelt med fritt rettsråd og fri sakførsel, for eksempel barnefordeling og barnevern, erstatningsrett (Innen erstatningsrett kan en få fri rettshjelp i personskadesaker etter trafikkskade, yrkesskade, pasientskade og ved voldssaker). I arbeidsretten kan den som blir oppsagt fra få fri rettshjelp og følgelig gratis eller delvis gratis advokathjelp.