Gratis advokat i Haugesund: Haugesund er en bykommune i Rogaland på vestkysten av Norge. Den grenser i nord til Sveio, i øst til Tysvær og i sør til Karmøy. Byen fylte 150 år i 2004 og ligger i distriktet Haugaland.

I Haugesund arrangeres årlig festivaler som f.eks. Sildajazzen og Den Norske Filmfestivalen. Her ligger også Haraldsstøtta som er det stedet man tror at Harald Hårfagre ligger begravd.

Fri rettshjelp i Haugesund

Det er noen få advokatfirmaer som har kontorer i Haugesund. Noen av disse igjen ser ut til å påta seg oppdrag etter fri rettshjelpsordningen eller andre ordninger som gjør at advokatsalæret kan bli helt eller delvis dekket av det offentlige.

Advokatene Lea, Haavik og Helland ligger sentralt i Haugesund bare 200 meter fra tinghuset. Det fremgår av deres nettside at de driver en alminnelige praksis med fokus på fast eiendom, barnefordeling, barnevernssaker, skifteoppgjør og straffesaker. Det fremgår videre av deres nettside at de påtar seg saker som faller innenfor fri rettshjelpsreglene, samt at de påtar seg saker hvor det kan være rettshjelpsdekning gjennom forsikringen til f.eks boligen eller hytta.

I straffesaker er det slik at en kan ha rett på bistandsadvokat dersom man har vært utsatt for seksuelle overgrep, familievold eller grov vold hvor det er grunn til å tro at fornærmede får en omfattende skade. Les mer hos Advokatfirmaet Teigstad.