Gratis advokatbistand i Hokksund: Hokksund er et tettsted i Øvre Eiker kommune i Buskerud fylke, og et naturlig kommunesenter for innbyggerne i kommunen. Stedet er bygd ut på begge sider av Drammenselva. Ca. 8000 av kommunens 15600 innbyggere bor i der eller like rundt.

Det er kommet til flere nye boligområder i utkanten, f.eks. Frognes, Semsmoen, Loesmoen og Ullernåsen.

Egentlig het Hokksund Haugsund fram til 1920. Det skapte mange forviklinger at navnet lignet på Haugesund, spesielt for postvesenet. Derfor vedtok departementet at stedet skulle hete Hokksund, tross sterke protester fra herredsstyre og

lokalbefolkning som heller ville ha navnet Eiker.

Fri rettshjelp i Hokksund

Vi har forsøkt å finne informasjon om advokater i Hokksund som tilbyr fri rettshjelp eller som bistår med sakstyper hvor andre rettshjelpsordninger gjør at bistanden kan bli gratis. Det har imidlertid vist seg vanskelig å finne advokatfirmaer i Hokksund ved søk på nettet.

Du kan evt. ta kontakt ved hjelp av kontaktskjemaet dersom du lurer på om din sak dekkes gjennom ordningen med fri rettshjelp eller ikke, eller om det er andre måter du kan få gratis advokatbistand. I mange sakstyper er det ikke nødvendig med en lokal advokat.