Advokathjelp: Holmestrand er en kommune i Vestfold. Den grenser i nord til Sande, i vest til Hof og i sør til Re kommune. I forbindelse med opprettelse av tusenårssted ble aksjonen «Prosjekt 1000-års-sted» satt igang. Aksjonen var et initiativ tatt av Holmestrand Rotaryklubb.

I samarbeid med kommunen har de skapt plassen «Nysgjerrig» som ligger sentralt på bryggen i Holmestrand sentrum. Plassen er skapt som en forlengelse av Dr. Graaruds plass. I sentrum for plassen står en statue med samme navn, som ble kjøpt inn til kommunens 250-årsjubileum.

Fri rettshjelp i Holmestrand

Det ligger et par advokatkontorer på Holmestrand. Et av disse er Advokatfirmaet Røed. Det fremgår av deres nettside at de påtar seg oppdrag innenfor de fleste sentrale rettsområder, herunder barne- og familierett, straffesaker, erstatningsrett og barnevern. Det fremgår videre at de påtar seg saker innenfor fri rettshjelp.

I straffesaker vil det ofte være aktuelt med gratis advokatbistand gjennom forsvarerordningen eller bistandsadvokatordningen. I saker om barnefordeling kan det være fri rettshjelp dersom de økonomiske vilkårene, og det samme gjelder i skiftesaker etter samlivsbrudd.

I personskadesaker, herunder trafikkskadesaker, vil ansvarlig forsikringsselskap dekke rimelig og nødvendig salær.