Gratis advokat eller fri rettshjelp: Honningsvåg er en by på Magerøya i Nordkapp kommune i Finnmark, med omtrent 2500 innbyggere (2002). Honningsvåg kirke fra 1885 overlevde Andre verdenskrig.

Honningsvåg har vært tilknyttet fastlandet gjennom en nesten 7 km lang undersjøisk tunnel siden 1999. Honningsvåg ligger 35 km sør for Nordkapplatået med Nordkapphallen.

Nordkapp kommune vedtok bystatus for Honningsvåg fra 1. oktober 1996. Kommunal- og regionaldepartementet har imidlertid ikke godkjent dette, da tettstedet har for få innbyggere til å få bystatus.

Fri rettshjelp i Honningsvåg

Vi har søkt på nettet etter advokatfirmaer i Honningsvåg. Dessverre ser det ikke ut til at det er noen advokater som har kontor i denne byen.

Ta evt. kontakt med en advokat ved å benytte skjemaet til høyre. Dersom din sak faller innunder reglene for fri rettshjelp eller en annen rettshjelpsordning så kan du få gratis eller delvis gratis advokatbistand, også selv om du ikke har noen lokal advokat. Mange saker kan løses ved hjelp av e-post, brev og telefon.

Les mer om retten til bistandsadvokat eller om voldsoffererstatning.