JURK er en uavhengig rettshjelpsorganisasjon som arbeider for å sikre kvinners rettigheter. Jurk, som står for Juridisk rådgivning for kvinner, har hjulpet mer enn 50 000 kvinner med rettslige problemstillinger siden etableringen i 1974. Jurk blir drevet av kvinnelige jusstudenter ved det juridiske fakultet i Oslo.

Alle kvinner kan henvende seg til Jurk for rettshjelp, og de hjelper til innenfor følgende rettsområder:

Arbeidsrett
Arv
Barnerett
Boligrett
Ekteskap
Erstatningsrett
Fengselsrett
Gjeld
Internasjonal privatrett
Kjøpsrett
Odelsrett
Sosialtjenester
Trygderett
Ugift samliv
Utlendingsrett
Vold og mishandling

Les mer om Jurk og deres kontaktinformasjon på jurk.no