Jushjelpa i midt-norge er et studentdrevet rettshjelpstiltak som tilbyr gratis juridisk rådgigning til vanskeligstilte i midt-norge. Jushjelpa bistår innenfor alle rettsområdet med unntak av skatte- og strafferett. Jushjelpa ble startet i 1991.

Les mer på Jushjelpas websted.