Jussbuss er et lavterskel rettshjelpstilbud som drives av studentene ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Jussbuss ble etablert i 1971, og har siden oppstart hjulpet tusenvis av mennesker juridiske problemer innenfor rettsområdene arbeidsrett, familierett, fengselrett, gjeldsrett, husleierett, sosialrett, trygderett og utlendingsrett.

Bruk av jussbuss er helt gratis, og det er åpent for alle. Men husk at de kun har mulighet til å bistå innenfor de nevne rettsområdene, se ovenfor.

Les mer om kontaktinfo på Jussbuss sitt nettsted.