Gratis advokat på Karmøy: Karmøy er en kommune i Rogaland. Den grenser i nord til Haugesund. Øst for Førdesfjorden er Tysvær kommune, i sørvest er øykommunen Bokn, i sør Kvitsøy og vest til havs Utsira kommune.

Området bestod tidligere av sju kommuner, som i 1965 ble slått sammen til Karmøy kommune. Kommunene som ble innlemmet i den nye storkommunen, var Torvastad, Avaldsnes, Stangaland, Kopervik, Åkra, Skudenes og Skudeneshavn.

Karmøy har tre tettsteder som regnes som byer (Kopervik, Skudeneshavn og Åkra). Karmøy kan du fly til via Haugesund Lufthavn.

Fri rettshjelp i Karmøy

Det er noen få advokatfirma lokalisert i Karmøy. Flere av disse påtar seg fri rettshjelp eller bistår klienter gjennom andre rettshjelpsordninger.

Advokat Harald Hetland har kontor i Karmøy. Av nettstedet fremstår det som en alminnelig praksis, og det fremgår at han arbeider hovedsakelig med barnevernssaker, samboeravtaler, barnerett, skiftesaker etter samlivsbrudd samt bolig og eiendom. Det fremgår videre at han påtar seg oppdrag til fri rettshjelp.

I saker om barnevern så vil det offentlige yte gratis advokathjelp, men en kan selv velge hvilken advokat en vil bruke. I saker om økonomisk skifte etter samlivsbrudd vil man kunne få fri rettshjelp om man oppfyller de økonomiske vilkårene.

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling kan du ha krav på advokathjelp til å søke om voldsoffererstatning. Les mer om søknad om voldsoffererstatning her.