Gratis advokathjelp: Kristiansand (tidligere Christianssand) er Norges 5. største by i folketall (75.000) og er fylkeshovedstad i Vest-Agder. Kristiansand ble grunnlagt av den danske Kong Christian IV i 1641. Byen ligger forøvrig på en sandbanke, derav navnet på byen.

Kristiansand er spesielt kjent som Norges ferieby Nr. 1, hvor spesielt Dyreparken trekker mange mennesker sommerstid. For øvrig ble Norges største musikkfestival, Quart-festivalen, holdt her i begynnelsen av juli hvert år.

Fri rettshjelp i Kristiansand

Det er en rekke advokatfirmaer i Kristiansand som tilbyr helt eller delvis gratis advokatbistand etter reglene om fri rettshjelp eller andre rettshjelpsordninger.

Sørlandsadvokatene har kontor i Kristiansand og arbeider innenfor en rekke rettsområder, herunder personskade, barnefordeling og skifte. Det fremgår av deres nettside at de påtar seg oppdrag som faller innunder reglene om fri rettshjelp.

I personskadesaker vil rimelig og nødvendig advokatsalær bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap, herunder i saker om trafikkskader og saker om erstatning etter yrkesskade.

Den som er utsatt for seksualforbrytelser og familievold vil kunne ha krav på gratis bistandsadvokat dekket av det offentlige.