Gratis advokat i Kristiansund: Kristiansund er en bykommune på Nordmøre i Møre og Romsdal. Kristiansund kommune har om lag 17.000 innbyggere og ligger nord på vestlandet i Møre og Romsdal fylke. Byen ligger ut mot havet på 3 øyer som har et areal på 22 km2. Den fikk offisiell bystatus i 1742.

Kristiansund består av 4 «land», eller øyer. Nordlandet er den største av de 4. Denne inneholder også den lokale flyplassen kvernberget.

Kirkelandet er det nest største «landet», og blir betegnet som egen øy, selv om den henger sammen med Gomalandet.

Innlandet er den desidert minste øya i Kristiansund. Gomalandet henger sammen med Kirkelandet.

Fri rettshjelp i Kristiansund

Det er en rekke advokatbyråer i Kristiansund som arbeider med fri rettshjelp eller som påtar seg oppdrag som faller innunder andre rettshjelpsordninger, for eksempel bistandsadvokatordningen eller for de som har fått medhold i pasientskadeerstatning. På denne måten vil klienten få helt eller delvis gratis advokatbistand.

Advokathuset Kristiansund er et av advokatfirmaene som tilbyr slik advokathjelp som går innunder fri rettshjelpsordningen. Det fremgår av deres nettside at de jobber med de vanligste rettsområdene som private trenger advokatbistand innenfor, slik som barnefordeling og annen familierett, voldsoffererstatning, erstatning etter trafikkskader, yrkesskader og andre personskader. De bistår også innen en rekke andre rettsområder.

Les mer om advokathjelp ved trafikkskade og erstatning etter yrkesskader.

Dersom du har spørsmål knyttet til fri rettshjelp eller lurer på om du kan få gratis advokatbistand kan du benytte skjemaet. En henvendelse er uforpliktende.