Gratis advokathjelp: Lillehammer er en kommune i Oppland, i nordenden av Mjøsa. Lillehammer grenser i nord mot Øyer, i sørøst mot Ringsaker, i sør mot Gjøvik, i sørvest mot Nordre Land, og i vest mot Gausdal.

Lillehammer fikk kjøpstadrettigheter i 1827 og bystatus i 1842. Kjøpmann Ludvig Wiese regnes som byes grunnlegger. I 1964 kommunen slått sammen med Fåberg. Lillehammer var arrangør av de 17. vinter-OL i 1994, med deler av arrangementet viderefordelt til kommunene Gjøvik, Øyer, Ringebu og Hamar.

Fri rettshjelp i Lillehammer

Det er relativt mange advokatfirma i Lillehammer, herunder mange som tilbyr seg å yte bistand innenfor fri rettshjelp slik at advokattjenestene blir helt eller delvis gratis.

Et av advokatfirmaene som tilbyr fri rettshjelp i Lillehammer er Advokatene på Lilletorget. Det fremgår av deres internettside at de påtar seg oppdrag innenfor barne- og familierett, samt i straffesaker.

I straffesaker vil advokatbistanden kunne bli helt kostnadsfri gjennom forsvarer- eller bistandsadvokatoppnevning. I saker om skifte etter samlivsbrudd vil det være aktuelt med fri rettshjelp dersom de økonomiske vilkårene er oppfylt. Det samme gjelder om delvis gratis advokatbistand i barnefordelingssaker.