Advokat i Lyngdal: Lyngdal er en kommune i Vest-Agder. Ca. 7 200 innbyggere, 384 kvadratkilometer. Grenser til Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Audnedal og Lindesnes. Kommunen har tre store fjorder, Rosfjorden (som pga. sitt høye saltinnhold sjelden fryser), Lyngdalsfjorden og Grønsfjorden, som innenfor Jåsund heter Lenefjorden.

Høyeste punkt er Kalåsknipen som ruver 506 m.o.h. Kommunens nåværende grenser fikk den etter sammenslåingen av Lyngdal, Austad, Kvås og deler av Spangereid (vest for Lenefjorden) i 1963.

Fri rettshjelp i Lyngdal

Det er ikke mange advokatfirmaer i Lyngdal. Vi har imidlertid funnet en advokat som holder til her. Advokatfirmaet Drageland arbeider mye med eiendomsrett, herunder boligsalg og tvister i forbindelse med kjøp og salg av bolig. Det fremgår videre av nettsiden at han påtar seg oppdrag ang. familie- og arverett.

I saker vedrørende tvist om fast eiendom dekkes mesteparten av salæret gjennom ordningen med rettshjelpsdekning i forsikring.

I noen sakstyper innen familieretten dekkes også salæret helt eller delvis gjennom ordningen med fri rettshjelp, herunder hvis du trenger advokathjelp i barnefordelingssak og advokathjelp ved samlivsbrudd.

Les mer om fri rettshjelp i saker om erstatningsrett.

Ta gjerne kontakt ved å bruke skjemaet dersom du lurer på om din saker faller innunder en av rettshjelpsordningene.