Advokathjelp: Mo i Rana er en by i Rana kommune i Nordland. Byen ligger like sør for Polarsirkelen og regner sin bystatus fra 1923. Byen har 17.800 innbyggere. Lokalavis er Rana Blad.

I 1803 var predikanten Hans Nielsen Hauge på reise i Rana og hadde kommet over ei gruve i Ormlia nord for Langvatnet, en gren av den store Dunderlandsmalmen. Der var den første driften kommet i gang allerede i 1799. Hauge skrev: «I Nord-Ranen ble jeg også bekjendt med en jernmalmgrube og ikke langt derfra et beleiligt vannfall samt en betydelig skov på flere mils strekning. Her synes det meg med tiden være gjørligt at anlægge jernverk.»

Fri rettshjelp i Mo i Rana

Det er en rekke advokatkontorer i Mo i Rana, og flere av disse arbeider innen rettsområder hvor det kan være aktuelt å yte fri rettshjelp eller på annen måte tilby helt eller delvis gratis advokatbistand gjennom andre offentlige rettshjelpsordninger eller gjennom rettshjelpsdekninger i forsikring.

Et av disse er Nord Advokatfirma DA. Det fremgår på nettsiden deres at de hovedsakelig arbeider med følgende rettsområder:

 • Alminnelig forretningsjus
 • Arverett
 • Barnevern
 • Bobehandling
 • Entrepriserett
 • Erstatningsrett
 • Familierett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Jordskifte
 • Kontraktsrett
 • Kraft
 • Landbruk
 • Odelsrett
 • Offentlige anskaffelser og konkurranserett
 • Selskapsrett
 • Skjønnssaker
 • Strafferett

Flere av disse rettsområdene er aktuelle for deg som ønsker gratis advokatbistand via ordningen med fri rettshjelp. Det fremgår videre på deres nettside at de påtar seg oppdrag etter lov om fri rettshjelp. Dette gjelder både strafferett, som f.eks den som er utsatt for voldtekt og har krav på bistandsadvokat, eller advokatbistand i saker om barnevern.

Les mer om advokathjelp i trafikksadesakerpersonskadeportalen.no.