Mosjøen, by i Vefsn kommune i Nordland med 9600 innbyggere (2002). Mosjøen regner sin bystatus fra 1875. Elvene Skjerva og Vefsna renner gjennom byen, som er kjent for den gamle og maleriske trehusbebyggelsen i Sjøgata.

Dette er den lengste sammenhengende trehusbebyggelse i Nord-Norge. Andre severdigheter er Dolstad kirke og Vefsn museum.

Viktige næringsveier er handel og industri. Elkem ASA driver aluminiumproduksjon, mens Mosjøen Veveri produserer ulike typer tekstiler. Avisen Helgeland Arbeiderblad utkommer i Mosjøen. Militærleiren Drevjamoen ligger 30 kilometer nordvest for byen.

Fri rettshjelp i Mosjøen

Det ligget et par advokatfirma i Mosjøen, og det skal la seg gjøre å få helt eller delvis kostnadsfri advokatbistand.

Advokathuset Helgeland DA arbeider innenfor de fleste sivilrettslige fagområder, herunder skifte, barnefordeling, eiendom mv. Det fremgår av deres nettsted at de påtar seg oppdrag for fri rettshjelp, og man kan følgelig få helt eller delvis gratis advokathjelp ved dette kontoret.

Advokatfirmaet Wulff ligger også i Mosjøen, og tilbyr særlig bistand innenfor barnefordeling og barnevern. Førstnevnte er en av sakstypene som faller innenfor fri rettshjelp dersom man oppfyller de økonomiske vilkårene. Når kommunen går for omsorgsovertakelse i barnevernssaker, vil alltid advokatutgiftene dekkes av det offentlige.

Les mer om erstatning til den som er utsatt for voldtekt, samt om bistandsadvokatordningen.