Gratis advokat: Namsos er en by ved kysten, nord i Nord-Trøndelag. Byen ligger helt innerst i Namsen-fjorden, hvor lakseelva Namsen har sitt utløp. Namsos ble grunnlagt i 1845. Plassen var ypperlig til å drive trelastindustri fra på grunn av nærheten til de skogrike områdene i Namdalen og kysttilgangen.

Byen har brent ned hele tre ganger. Den første var i 1872 da to guttunger lekte med fyrstikker. Den andre brannen var i

1897. Årsaken er ukjent. Den tredje gangen var under andre verdenskrig da tyske bombefly bombet byen sønder og sammen den 20. april 1940.

Fri rettshjelp i Namsos

Vi har tatt en rask undersøkelse av advokatmarkedet i Namsos og ser at det er noen få advokatkontorer der, og det ser ut til at de påtar seg saker innenfor fri rettshjelp og andre rettshjelpsordninger, for eksempel ved at de påtar seg oppdrag som bistandsadvokat eller tar advokatoppdrag i yrkesskadesaker der ansvarlig forsikringsselskap dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter.

Et av disse advokatkontorene på Namsos er Advokatfirmaet MNA Haugland & Lysø AS. Det fremgår av deres nettside at de arbeider med følgende rettsområder:

Arbeidsrett
Arverett
Familierett
Entrepriserett
Fast eiendom
Forretningsjuss
Kontraktsrett
Konkursrett
Likestillings- og diskrimineringsrett
Offentlig rett
Selskapsrett

Det fremgår videre at de påtar seg oppdrag for fri rettshjelp og gjennom rettshjelpsdekning, slik at en kan få gratis eller delvis gratis advokathjelp dersom vilkårene ellers er oppfylt.

Les mer om advokatkostnader ved pasientskadeerstatning.