Gratis advokat i Narvik: Narvik er en bykommune i Nordland. Den grenser i nordvest til Evenes, i nord til Skånland, Gratangen og Bardu kommuner, og i vest til Ballangen kommune. I øst og i sør ligger Sverige.

Byen har siden begynnelsen av 1900-tallet og fram til i dag fungert som viktigste havn for utskiping av jernmalm fra LKABs gruver i Kiruna.

Fri rettshjelp i Narvik

Det er en rekke advokatbyråer i Narvik, og flere av disse tilbyr helt eller delvis gratis advokatbistand gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Advokatene Solvang og Larsen holder til i Narvik, og det fremgår av deres nettside at de arbeider med de fleste rettsområder, men med fokus på forretningsjuss, fast eiendom og barne- og familierett.

I saker om fast eiendom vil størstedelen av advokatsalæret kunne dekkes gjennom rettshjelpsdekningen i forsikringen til hytta eller boligen. Dette gjelder fra tvist oppstår. Saker om barnefordeling kan gi grunnlag for fri rettshjelp dersom de økonomiske vilkårene ellers er oppfylt. Det samme gjelder skifte etter samlivsbrudd.

Les mer om fri rettshjelp i erstatningssaker og om advokathjelp ved voldtekt.