Gratis advokathjelp i saker mot NAV: Det er flere måter å få fri rettshjelp eller gratis advokatbistand i saker hvor man påklager et vedtak fra NAV.

Fri rettshjelp ved klage på vedtak

Det følger av rettshjelpsloven at de som oppfyller vilkårene for behovsprøvd fri rettshjelp kan motta kostnadsfri advokathjelp når de påklager et vedtak fra Nav.

Dette kan for eksempel gjelder klage på avslag på uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger, eller beregningen av disse. Det er veldig praktisk med advokathjelp dersom man har fått vedtak om tilbakebetalingskrav, og ønsker å klage på dette. Det gjelder også en rekke andre ytelser.

Inntektsgrensen for behovsprøvd fri rettshjelp er for tiden kroner 320 000 i året for de som ikke har samboer eller lever i økonomisk fellesskap, og kroner 490 000 i kombinert inntekt for samboere. Formuesgrensen er i begge tilfelle kroner 100 000. Advokaten selv ordner med søknad om fri rettshjelp.

Det påløper en egenandel på kr 1121 dersom man har over kroner 100 000 i inntekt.

Reglene om fri rettshjelp gjelder også ved anke til trygderetten og til domstolene, dersom man ikke skulle nå frem i NAV Klageinstans.

Gratis advokathjelp når man vinner frem med en NAV-klage

Det følger av forvaltningsloven § 36 at den som får et vedtak omgjort, vil få dekket sine rimelige og nødvendige advokatutgifter av forvaltningen.

Det vil si at dersom man benytter advokatbistand til å påklage et NAV-vedtak, og vinner frem, så vil advokaten sende regningen til forvaltningen i stedet for å benytte ordningen med fri rettshjelp eller at klienten betaler selv.

Benytt gjerne skjemaet dersom du ønsker bistand til å påklage et vedtak.