Gratis advokathjelp i Oslo: Det finnes svært mange advokatfirmaer i Oslo som tilbyr gratis eller delvis kostandsfri advokatbistand.

Det finnes en rekke advokater i Oslo som påtar seg oppdrag der bistanden blir dekket eller delvis dekket gjennom ordningen med fri rettshjelp eller gjennom rettshjelpsdekningen i en av forsikringene dine.

Fri rettshjelp

Ordningen med fri rettshjelp innebærer at fylkesmannen eller retten dekker advokatbistand for visse sakstyper. Noen av sakstypene er ikke behovsprøvd, det vil si at det ikke spiller noen rolle hvor god økonomi man har for at man skal få gratis bistand.

Dette gjelder for eksempel voldsofre som skal sende erstatningskrav til politiet eller gå til erstatningssak mot gjerningspersonen i en personskadesak.

Det gjelder også i barnevernssaker, i saker der man har krav på bistandsadvokat, og for den som vurderer å anmelde et straffbart forhold til politiet som gjelder sedelighet eller familievold.

Det samme gjelder for den som er utsatt for tvangsekteskap eller forsøk på dette, og for den som har blitt siktet for et straffbart forhold, men frikjent (eller saken har blitt henlagt), og som ønsker å søke om erstatning.

I noen sakstyper vil man få fri rettshjelp dersom man tjener under en viss inntektsgrense. Inntektsgrensen per 2015 er kroner 246 000 for enslige og kroner 369 000 i kombinert inntekt for samboere.

Dette gjelder for eksempel saker om usaklig oppsigelse, i saker om skifte etter at samboerskap opphører, i saker om barnefordeling og i saker om søknad om voldsoffererstatning og personskade.

Kontakt en advokat i Oslo

Dersom du har spørsmål vedrørende gratis advokathjelp så kan du benytte skjemaet så vil du bli satt i kontakt med en advokat her i Oslo som kan svare deg på om din sak dekkes gjennom innboforsikring eller gjennom ordningen med fri rettshjelp. Se også her dersom du trenger en bistandsadvokat i Oslo.