Gratis advokatbistand: Porsgrunn er en kommune i Telemark. Byen har et areal på 161 km2. Porsgrunn er en vakker liten by ved utløpet av Telemarksvassdraget. Med sine ca. 34000 innbyggere er Porsgrunn en viktig industriby som har huset tungindustri, porselensfabrikk og et rikt kulturliv.

Av næringsvirksomhet i Porsgrunn er det tung- og prosessindustri som skiller seg ut.

Fri rettshjelp i Porsgrunn

Det er flere advokatfirmaer i Porsgrunn, hvorav et par av firmaene ser ut til å påta seg oppdrag innen fri rettshjelp, og følgelig kan yte gratis eller delvis gratis advokatbistand.

Et av disse er Advokatfirma Skomvær DA. Det fremgår av deres nettside at flere av de ansatte arbeider med typiske rettsområder som kan gi grunnlag for fri rettshjelp, slik som bolig, barnefordeling, skifte og straffesaker.

I barnevernssaker er det alltid gratis advokatbistand dekket av det offentlige. I saker om personskadeerstatning, for eksempel advokathjelp i trafikkskadesaker, vil rimelig og nødvendig advokatsalær dekkes av ansvarlig trafikkforsikrer. I saker hvor man har fått godkjent vedtak om pasientskadeerstatning vil advokathjelp dekkes av Norsk pasientskadeerstatning.