Reklamasjonsplikten ved heving

Et vilkår for å kunne heve et kjøp av bolig, er at det reklameres, jf. avhendingslova (avhl.) §§ 4-19 og 4-13 (2) og bustadsoppføringsloven (buofl.) § 30. Det skilles mellom nøytral og spesifisert eller spesiell reklamasjonsplikt. Bustadsoppføringsloven krever kun nøytral reklamasjon fra forbruker overfor entreprenør for å kunne heve kjøpet. Avhendingslova krever imidlertid at forbrukeren … Fortsett å lese Reklamasjonsplikten ved heving