Gratis advokatbistand: Sandnes er en kommune i Rogaland. Sandnes kommune er med 56.700 innbyggere Norges 9. største kommune og 8. største by. Kommunen dekker et område på totalt 302,9 km2.

Gjennom de siste 20 årene har øket sitt innbyggertall med et gjennomsnitt på 1,9%. Noe som er ca. 800 personer hvert år. Sandnes er Norges hurtigst voksende by. Mye tyder på at veksten vil fortsette med samme tempo de neste årene.

Sandnes historie kan spores tilbake hele 6-7.000 år. Fra 1664 finnes det konkrete registreringer av at det bodde mennesker. I 1860 fikk Sandnes status som ladested og kommune.

Fri rettshjelp i Sandnes

Det er en rekke advokatbyråer som ligger i Sandnes. Flere av disse påtar seg oppdrag innenfor fri rettshjelpsordningen, slik at advokatbistanden blir gratis eller delvis gratis.

Et av advokatfirmaene i Sandnes er TP Advokatfirma. Det fremgår av deres nettside at de påtar seg oppdrag innenfor de fleste alminnelige rettsområder, herunder arbeidsrett, barnerett, familierett, erstatningsrett, eiendomsrett, strafferett, forretningsjuss samt en rekke andre rettsområder. Videre står det på deres nettside at de påtar seg oppdrag til fri rettshjelp.

I saker vedrørende barnevern vil advokathjelp være dekket fullt ut av det offentlige. I saker om barnefordeling får man delvis gratis advokathjelp gjennom fri rettshjelpsordningen, men det påløper en mindre egenandel og en er nødt til å oppfylle den økonomiske behovsprøvingen.

Les mer om fri rettshjelp ved erstatning etter voldtektssaker og ved seksuelle overgrep på nettsiden til Advokatfirmaet Teigstad AS.