Gratis advokatbistand i Sandvika: Sandvika er det administrative sentrum i Bærum kommune. Sandvika fikk bystatus 4. juni 2003. Kommunens administrasjon, sammen med de fleste andre offentlige tjenester, ligger i Sandvika.

Sandvika by har siden slutten av 1980-tallet gjennomgått store infrastrukturelle forandringer, og har vokst radikalt. Sandvika er kommunens handlesenter, med Sandvika Storsenter som største kjøpesenter. Handelshøyskolen BI ligger i Sandvika.

Fri rettshjelp i Sandvika

Det ligger noen få advoaktfirma i Sandvika, og noen av disse påtar seg oppdrag innen de sakstypene som kan gi gratis eller delvis fri advokathjelp gjennom rettshjelpsdekning eller fri rettshjelpsordningen.

Sandvika Advokatkontor arbeider mye med eiendomsrett. I slike saker er det ofte en rettshjelpsdekning som medfører at store deler av advokatutgiftene er gratis fordi det dekkes av forsikringsselskapet.

Advokatfellesskapet Engemoen arbeider med de vanligste rettsområdene der privatpersoner trenger bistand, slik som barnefordeling og husleierett. De arbeider videre med personskade slik som saker om trafikkskade og yrkesskade.

Du kan kontakt advokatfirmaene ovenfor dersom du ønsker en advokat i Sandvika, eller du kan benytte skjemaet for å spørre om din sak faller innenfor en sakstype som kan gi grunnlag for gratis bistand.