Gratis advokatbistand på Steinkjer: Steinkjer er en kommune og en by i Nord-Trøndelag. Byen er fylkets største by og administrasjonssenter. Den ligger innerst i Trondheimsfjorden og er derfor tilgjengelig med båt, noe som har gjort handel til og fra byen enkel. Steinkjer er en by som i stor grad er grunnlagt på industri.

De siste årene har byen markert seg som IT-byen Steinkjer. Steinkjer med småplassene Mære og Egge har vært ett historisk maktsentrum som toppet seg i norrøn tid og tidlig middelalder.

Noen av de kulturelle begivenhetene som arrangeres i Steinkjer årlig er Steinkjermartnan, Vikingefestivalen og Risrocken.

Fri rettshjelp på Steinkjer

Vår undersøkelse av advokatmarkedet i Steinkjer viser at det er flere aktuelle advokatfirma som bistår klienter i privatmarkedet, herunder i saker med fri rettshjelp eller hvor det er aktuelt med helt eller delvis gratis advokatbistand gjennom andre rettshjelpsordninger som for eksempel ulike rettshjelpsordninger for voldsofre, gjennom rettshjelpsdekning i forsikring eller for eksempel fri advokathjelp ved medhold hos NAV.

Et av advokatkontorene som ligger i Steinkjer og som tilbyr slik bistand er Bauta AS, som skriver at de bistår klienter innenfor de fleste rettsområder. De skriver på sin nettside at de påtar seg oppdrag innenfor fri rettshjelp, og slik bistand kan følgelig bli helt eller delvis gratis dersom vilkårene ellers er til stede.