Tilkjent prisavslag etter funn av dyreekskrementer og fuktskader i eldre hus

I en dom fra Gulating lagmannsrett, LG-2019-28493, ble kjøpere av en enebolig tilkjent prisavslag på kr 550 000 som følge av at selgerne ikke hadde overholdt sin opplysningsplikt. Saken gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av enebolig. Eneboligen var bygget i 1964, og ble i boligsalgsrapporten betegnet som en «eldre enebolig i god stand». Videre opplyste … Fortsett å lese Tilkjent prisavslag etter funn av dyreekskrementer og fuktskader i eldre hus