Advokathjelp: Ulsteinvik er administrasjonssted i bykommunen Ulstein kommune i Møre og Romsdal fylke, og tettstedet hadde pr. 1.1.2006 5102 innbyggere. Ulsteinvik er handelssentrum i kommunen og har dessuten store skipsverft og annen mekanisk industri.

I Ulsteinvik finner man også Videregående skole og folkehøgskole. Fotballaget Hødd spiller hjemmekampene på Høddvoll.

Ulsteinvik fikk bystatus i år 2000, etter vedtak i kommunestyret. I likhet med alle andre byer er tettbebyggelsen i Ulsteinvik definert som et tettsted av SSB.

Les om advokathjelp i NAV-saker her

Fri rettshjelp i Ulsteinvik

Så vidt vi kunne se på internett, ligger det bare et advokatkontor i Ulsteinvik.

Advokatfirmaet Holvik og Angelshaug AS har filial i Ulsteinvik. Det fremgår av deres nettside at de bistår med følgende rettsområder:

  • selskapsrett
  • kontraktsrett
  • entrepriserett
  • offentlige anskaffelser
  • fast eiendoms rettsforhold/eiendomsomsetning
  • arverett
  • trygderett
  • arbeidsrett
  • prosedyre
  • strafferett

Det fremgår videre at de påtar seg oppdrag innenfor reglene om fri rettshjelp, og mange av sakstypene ovenfor kan gi grunnlag for fri rettshjelp, slik som trygderett, hvor man kan få advokatbistand til å klage på NAV-vedtak. I strafferetten kan en få bistandsadvokat i noen tilfelle.

Les mer om rett til advokat til å anmelde forhold til politiet og om erstatning etter personskade.