Advokathjelp: Verdal er en kommune i Nord-Trøndelag som består av Verdal by og jordbruksområdet rundt. Kommunen grenser i nord mot Steinkjer og Snåsa, og i sør mot Meråker og Levanger. I øst løper riksgrensen mot Sverige.

Spelet om Heilag Olav vises hvert år på Stiklestad Friluftscene under Olsok-dagene. Slaget på Stiklestad utspant seg i 1030. Verdal er også kjent som Lottobygda.

Fri rettshjelp i Verdal

Ved vårt søk på internett etter advokatkontorer i Verdal fant vi få resultater.

Vi fant imidlertid en advokat med kontor i Verdal. Advokat Kristine Lykke ser ut til å være en alminnelig praksis som tilbyr juridisk bistand innenfor familie og arverett, forbrukertvister, bolig og husleierett mv. Det fremgår videre at hun påtar seg saker innen barnefordeling og som bistandsadvokat der hvor det er grunnlag for det.

Dette er sakstyper hvor det kan være aktuelt gratis eller delvis gratis advokatbistand gjennom ordningen med fri rettshjelp dersom vilkårene for øvrig er oppfylt.

I noen sakstyper er det i alle tilfelle gratis advokathjelp, slik som i saker mot barnevernet eller i f.eks voldtektssaker hvor man har krav på bistandsadvokat.

Dersom du er ute etter bistandsadvokater i Oslo så kan du trykke her.