I diverse yrker medfølger en viss risiko for å bli utsatt for vold fra brukere, pasienter, kunder eller andre. En slik voldhendelse kan gi grunnlag for erstatning for økonomiske tap, menerstatning og oppreising.

Dette følger hovedsaklig av reglene for yrkesskadeerstatning, med unntaket av oppreisning som er hjemlet i straffeloven. Du kan lese mer om reglene for yrkesskadeerstatning på Erstatning.no®.

Det kan imidlertid også være et behov for advokathjelp under saksbehandlingen i forbindelse med krav om utbetaling. Du behøver ikke å betale for dette. Det er noe forsikringen skal ta seg av.

Hva regnes som vold på jobb?

Her er det stort spekter. Alt fra trusler om bruk av vold til faktiske overgrep, legemsfornærmelser, legemsbeskadigelser og drap regnes som vold på jobb. Disse kan dermed gi grunnlag for yrkesskadeerstatning.

Det vesentlige er at det må ha skjedd på jobben, og ikke i fritiden. Her er det imidlertid unntak for kommunale ansatte i henhold til deres hovedtariffavtale. Der man påtreffer elever eller brukere og blir angrepet utenfor arbeidstiden, vil det følgelig kunne gå under reglene for yrkesskadeerstatning.

Dersom det sås tvil om det er en yrkesskade, bør du konferere med en uavhengig advokat.

Varsle politi, forsikringsselskap og Nav om vold på jobb

En voldhendelse som skjer i forbindelse med jobben må anmeldes til politiet. I tillegg skal arbeidsgivers forsikringsselskap og Nav varsles. Dette er viktig for at du senere skal få erstatning for de skadene du er blitt påført, både de psykiske og de fysiske.

Det er arbeidsgivers ansvar å underrette de nevnte instansene. Dersom du ikke ser eller er i tvil om at arbeidsgiver gjør dette, bør du allerede her kontakte advokat.

Advokathjelp i forbindelse med yrkesskadeerstatning

Yrkesskadeerstatning, i forbindelse med vold på arbeidsplassen eller av andre grunner, betales ut av arbeidsgivers forsikringsselskap. Det er pålagt for bedrifter som har egne ansatte at de også tegner en yrkesskadeforsikring for de som jobber der.

Når det gjelder utmåling og sikring for at alle krav tas med, er man kanskje litt for avhengig av forsikringsselskapets fortolkning av begivenhetene.

Regelverket er komplisert, og det kreves både medisinsk og juridisk innsikt på veien før endelig vedtak om utbetaling av erstatning fattes.

En juridisk hjelper kan bidra til at du får den erstatningen du faktisk har rett på.

Forsikringsselskapet betaler advokaten din

Foruten de vanlige mulighetene til å søke fri rettshjelp, oppsøke studentdrevne rettshjelporganisasjoner eller få en gratis konsultasjon hos advokathjelpen, vil selve yrkesskadeforsikringen dekke nødvendige advokatkostnader.

Her kan det være en fordel å involvere en advokat så tidlig som mulig i prosessen. Det første skrittet er gjerne å få sjekket ut arbeidsgivers yrkesskadeforsikring og få bekreftet at den kan dekke juridisk hjelp i den foreliggende saken.

Dernest kan advokaten hjelpe med å sikre at alle krav om erstatning kommer med i behandlingen. Det omfatter merutgifter som følge av skade, eventuelle lidte eller formodede inntektstap, hjemmearbeid, menerstatning og oppreisning.

Der det er disputt om handlingsforløpet eller størrelsen på erstatningen, vil advokaten kunne belyse og støtte opp under din versjon.

Hvor finner jeg en gratis advokat?

Alle advokater omfattes av forsikringsordningen. Det er imidlertid best å bruke en advokat eller et advokatfirma som har spesialisert seg på yrkesskadeerstatning eller voldsoffersaker, som Advokatfirmaet Teigstad.

Du er ikke begrenset til å bruke en lokal advokat. Forsikringsselskapets behandling og eventuelle klagebehandling foregår skriftlig på grunnlag av dokumentasjonen, og klientkontakt kan gjøres ved bruk av videosamtaler.

Du står dermed fritt til å bruke et av de Oslo-baserte firmaene som har et høyt fokus og stor portefølje med akkurat slike saker.