Help forsikring tilbyr advokatforsikring for kroner 189 per mnd. Ved behov for advokathjelp innenfor visse rettsområder vil du da få gratis advokatbistand fra en av deres advokater eller advokatfullmektiger. Dette gjelder både rådgivning og ved en tvist. En betaler jo selvsagt premie, og slik sett strekker en seg kanskje litt langt når en sier at advokatbistanden er gratis.

Problemet/tvisten må være innenfor disse rettsområdene for at en skal få advokathjelp via advokatforsikringen til Help:

  • Familierett
  • Opprettelse av testament
  • Arverett
  • Kjøpsrett
  • Arbeidsrett og arbeidsrelaterte saker
  • Fast eiendomsforhold
  • Forebygging og opprydding etter ID-tyveri
  • Alle typer juridiske kontrakter;
    samboeravtale, ektepakt, håndverkerkontrakt osv.

Dersom forsikringen ikke dekker ditt område kan du ha rettshjelpsdekning til å klage på forsikringsoppgjøret. Dette kan du ha via din innboforsikring. Rettshjelpsdekning dekker som regel 80 % av salæret til advokat, minus en egenandel i bunnen på kroner 4000.