Den norske advokatforening har en tilbud som heter Advokatvakten, som går ut på at en kan møte opp og få inntil 30 minutters gratis advokathjelp ved oppmøte. I følge advokatforeningen får 70% av de oppmøtte løst problemstillingen sin på denne halvtimen.

Du kan lese mer om oppmøtetid- og sted på sidene til de ulike kretsene av advokatforeningen:

Advokatvakten i Oslo
Advokatvaktene i Østfold
Advokatvaktene i Hedmark
Advokatvaktene i Buskerud
Advokatvaktene i Vestfold
Advokatvaktene i Telemark
Advokatvakten i Aust-Agder
Advokatvakten i Vest-Agder
Advokatvaktene i Rogaland
Advokatvakten i Hordaland
Advokatvakten i Møre og Romsdal
Advokatvakten i Sør-Trøndelag
Advokatvaktene i Troms
Advokatvakten i Oppland