Gratis advokatbistand: Ålesund er en kommune i Møre og Romsdal. I 1848 fikk Ålesund bystatus. Ålesund er i dag regionsenter for hele Sunnmøre, og byen fikk sine nåværende grenser i 1977 da Sula ble skilt ut som egen kommune. Ålesund er kjent for sin jugendstil, Art Nouveau.

Ålesund kommune måler ca. 98 kvadratkilometer, hvorav 8 kvadratkilometer er jordbruksareal. Ålesund ligger ytterst ved fjordsystemene på Sunnmøre og omfatter øyene Hessa i vest, Aspøya og Nørvøya i midten og halvdelen av Oksnøya i øst. I nord ligger Ellingsøya atskilt fra de førstnevnte øyene ved Ellingsøyfjorden, men det er tunellforbindelse under fjorden fra byen sentrum.

Fri rettshjelp i Ålesund

Det er en rekke advokatkontorer i Ålesund, og det skal ikke være noe problem å finne et advokatfirma som påtar seg oppdrag innenfor fritt rettsråd og fri sakførsel, slik at en kan få gratis eller delvis gratis advokatbistand.

Et av disse advokatkontorene er Advokatkontoret Moa, som holder til i Molde og som påtar seg oppdrag innen bl.a. følgende rettsområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett
 • Barnevernsrett
 • Erstatningsrett
 • Familierett
 • Fast eiendom
 • Fiskerirett
 • Immaterialrett
 • Kjøpsrett
 • Konkursrett
 • Kontraktsrett
 • Strafferett
 • Trygderett
 • Utlendingsrett

 

Det står på nettstedet deres at de påtar seg saker til fri rettshjelp. Flere av rettsområdene ovenfor kan da være aktuelle, bl.a. trygderett så man kan få bruke advokat til å klage på vedtak fra NAV, eller strafferett om man har krav på bistandsadvokat. I slike tilfelle kan man derfor få gratis eller delvis gratis advokatbistand.

Har du fått avslag på søknad om AAP, og ønsker å klage? Les mer om det her

Ta gjerne kontakt i skjemaet dersom du derimot ønsker kontakt med en bistandsadvokat i Oslo.