Gratis advokathjelp i Bærum: Bærum er en kommune som ligger mellom Asker og Oslo. Administrasjonssenteret er Sandvika. Bærum har landets høyeste gjennomsnittlige inntekt og utdannelsesnivå. Bærum er en av Akershus’ større kommuner, med store skogarealer (Bærumsmarka) i nord.

Som i Oslo er store deler av kommunen fortsatt avsatt som utmark hvor det ikke er tettbebyggelse, og bare en fjerdedel av kommunen er klassifisert som tettsted. Befolkningen er ganske jevnt spredt utover tettstedene, men de store arbeidsplassene er langs kysten fra Sandvika i vest til Lysaker i øst.

Fri rettshjelp i Bærum

Det er mange advokater og advokatbyråer i Bærum. Mange av disse tilbyr tjenester for privatkunder, og av disse er det mange som arbeider med rettsområder innen fri rettshjelp slik at de kan tilby gratis eller delvis gratis advokatbistand.

Stabekkadvokatene tilbyr advokattjenester innen en del rettsområder som er omfattet av lov om fri rettshjelp, herunder arbeidsrett, barnevern og barnefordeling. De arbeider og med økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd.

Lexit Advokat tilbyr juridisk bistand innenfor personskade, herunder yrkesskader og trafikkskadesaker etter trafikkulykker.

Dersom du lurer på om din sak faller innenfor en sakstype som gir krav på gratis advokathjelp så kan du benytte skjemaet nedenfor for å få en kostnadsfri og uforpliktende tilbakemelding.