Dersom barnevernet går inn for omsorgsovertakelse av barnet, vil foreldrene som vedtaket retter seg mot ha krav på gratis advokat i fylkesnemnda og for domstolene.

Barnevernet foretar hvert år svært mange omsorgsovertakelser av barn. For foreldrene er dette selvsagt svært inngripende tiltak, og staten gir derfor foreldrene gratis advokathjelp slik at foreldrene kan fremme sine rettigheter gjennom en advokat når saken berammes i Fylkesnemnda. Man har likeledes krav på bistand under domstolsbehandlingen dersom saken skal ankes videre etter Fylkesnemnda.

I Norge er det i ugangspunktet fritt advokatvalg, slik at foreldrene selv kan finne en advokat i nærheten som er villig til å påta seg oppdraget. Det kan være en god ide å velge en advokat som har erfaring innen barnevernsrett om saker om omsorgsovertakelse. Advokaten skriver selv til Fylkesnemnda og blir oppnevnt som prosessfullmektig for parten sin, og han tilskriver også barnevernet slik at han får sakens dokumenter.

Ta kontakt ved å benytte skjemaet til høyre dersom du trenger hjelp til å komme i kontakt med en barnevernsadvokat.