Gratis advokatbistand: Bodø er en by i Nordland med 42745 innbyggere (pr. 1. januar 2004). Den er også fylkeshovedstad i Nordland. Bodø ligger nord for polarsirkelen og har midnattssol fra 4. juni til 8. juli. Bodø er også endestasjon for Nordlandsbanen. Bodø stasjon ble åpnet 7. juni 1962.

Lokalavisen heter Avisa Nordland, etter at avisene Nordlands Framtid og Nordlandsposten ble slått sammen. Den lokale fotballklubben Bodø/Glimt spiller i Tippeligaen.

Saltstraumen, verdens sterkeste tidevannsstrøm, ligger sørøst for byen.

Fri rettshjelp i Bodø

Det er noen få advokater med kontor i Bodø.

Et av disse er Berntsen Lund og Kvalkvik DA. Det fremgår av deres nettside at de jobber med følgende rettsområder:

 • Arbeidsrett
 • Arv og dødsboskifte
 • Barnefordeling/samvær
 • Barnevern
 • Bistandsadvokatoppdrag
 • Eiendomsmegling
 • Ektepakt/ ektefelleskifte
 • Familierett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Fiskeri- og sjørett
 • Forbrukerrettslige spørsmål
 • Forvaltningsrett
 • Husleietvister
 • Idrettsjuss
 • Konkurs- og gjeldsforhandling
 • Kontraktsrett
 • Oppløsning av ekteskap/samboerforhold
 • Pant-, kausjons- og garantirett
 • Personskadeerstatning
 • Prosedyre
 • Samboerkontrakter
 • Selskaps- og kontraktsrett
 • Strafferett – forsvarer
 • Trygde- og sosialrett
 • Tvangsfullbyrdelse

Det fremgår videre at de påtar seg oppdrag innenfor fri rettshjelp, og mange av rettsområdene ovenfor kan være aktuelle etter lov om fri rettshjelp. For eksempel saker om husleie og barnefordeling.

Les mer om advokathjelp ved anmeldelse av voldtekt og advokathjelp i trafikkskadesaker.